หลักสูตรติวเข้ม ติวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพื่อสอบสัมภาษณ์งาน

ติวสัมภาษณ์ พร้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน แก้ไขจุดบกพร่อง ที่ผู้สมัครมักจะพลาด แสดงการวางตัว มารยาทในการสอบสัมภาษณ์ ซักซ้อมบรรยากาศและการตอบคำถาม เพื่อให้ประทับใจกรรมการผู้สัมภาษณ์

เปิดหลักสูตรติวสัมภาษณ์งานทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสำหรับบุคคลที่สนใจ ทุกสายงาน ทุกสายอาชีพ ติวสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพ เน้นเทคนิคการติวสัมภาษณ์งานแบบเดี่ยว เพื่อให้ประทับใจกรรมการผู้สัมภาษณ์

พร้อมจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเกิดศักยภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยระยะเวลาในการติวสัมภาษณ์ขั้นต่ำที่ 6 ชม.และนานสูงสุด 12 ชม. สามารถเลือกวัน และเวลาในการเรียนเองได้

โดยผู้ที่สนในการติวสัมภาษณ์ต้องทำการนัดวันเรียนล่วงหน้า 3-5 วันเป็นอย่างน้อย สำหรับผู้ที่สนใจคอรส์ติวเข้มสอบสัมภาษณ์งานแบบเดี่ยว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Academic Crew โดยหลักสูตรติวสัมภาษณ์ ของเราจะแนะนำ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ การวางตัวในขณะสัมภาษณ์ การแต่งกาย ควรเตรียมอะไรไปบ้าง รวมทั้งการตอบคำถาม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเมื่อสัมภาษณ์งานแล้วท่านจะมีความมั่นใจมากขึ้น เราเข้าใจว่าความยากของการสัมภาษณ์คือ การจะแสดงให้กรรมการรู้จักตัวตน ว่าเราจะเหมาะสมกับองค์กร และเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้อย่างไร โดยจะสอนเทคนิค การตอบคำถามยังไง ให้มันคม กระชับ โดนใจ ประทับใจ กรรมการ และไม่ทำให้ท่านประหม่าจนเสียคะแนน

การสัมภาษณ์งาน คือ การแสดงนำเสนอ ตัวเราในระยะเวลาที่จำกัด