เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า สำหรับคนที่รักงานบริการบนเครื่องบิน เราช่วยท่านได้

เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า ดำเนินการสอนโดยผู้ชำนาญ มีประสบการณ์โดยตรง เรียนง่าย รับรองผลจริง มีการ
ประเมินผลรายบุคคลทั้งก่อนและหลังเรียน พร้อมเพิ่มเติมเรื่องที่คุณไม่ถนัด

เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า สถาบันการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเป็นแอร์โฮสเตส เรามีการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและแนะนำให้ผู้เรียนมีความพร้อมสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนได้สมหวังกับอาชีพที่ใฝ่ฝัน แอร์โฮสเตสและสจ๊วต เป็นอาชีพที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านนี้ มีคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น

  • -ผู้หญิงสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชายสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป รูปร่างสมส่วนเหมาะสมกับน้ำหนัก
  • -มีบุคลิกดี ยิ้มง่าย ใจเย็น มีเชาว์ไหวพริบ กล้าตัดสินใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
  • – ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป
  • – มีความรู้ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • – สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา
  • – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ
  • – มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า เราทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ผล TOEIC ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน  หลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น สถาบันการเงิน  ปิโตรเคมี ยานยนต์ การขนส่ง ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ โดยนำผล TOEIC ไป ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน  ปรับเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง เมื่อท่านเรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า เรารับรองผลท่านที่มาเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด