พี่ไอเอ็ม  IM: In-flight Manager  จะเป็นคนให้ข้อมูลกับเราว่าเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารกี่คน อยู่ชั้นธุรกิจกี่คน ชั้นประหยัดกี่คน มีผู้โดยสารวีไอพีหรือไม่ มีเด็ก คนชรา คนป่วยหรือไม่ และมีการกำหนด (assign) ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใด ทำหน้าที่อะไร ก่อนขึ้นเครื่องเราก็อาจมีการวางแผนรบกันบ้าง โดยเฉพาะในเที่ยวบินที่เราคาดการณ์ว่ามันจะต้องเป็นเที่ยวบินมหาโหดแน่ๆ เช่น กรณีที่มีผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีวัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นเคย และแน่นอน เราจะต้องกล่าวย้ำซ้ำกันทุกครั้งในด้านมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย เพราะตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่ออยู่บนเครื่องบิน แม้แต่วิศวกรเครื่องบิน เขาก็ไม่อาจจะร่วมเดินทางไปกับเรา หน้าที่ของเขาก็แค่ตรวจสอบความปลอดภัยเมื่ออยู่บนพื้นดินเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเราจะทบทวนถึงความรู้ในการดูแลผู้โดยสารยามเจ็บป่วยและในกรณีฉุกเฉิน เช่น หากมีผู้โดยสารช็อกบนเครื่องบินจะทำอย่างไร อุปกรณ์ดับเพลิงเก็บอยู่ตรงไหน ถ้าต้องนำเครื่องลงกลางทะเลจะต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นแอร์โฮสเตส ยังต้องกลับไปยังศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกันทุกๆ ปี เพื่อซักซ้อมและทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยและการช่วยชีวิตทั้งหมดที่เคยฝึกมา

  แอร์โฮสเตสและสจ๊วตบางคน อาจมีประสบการณ์โดนดูถูกจากผู้โดยสารว่าเป็นแค่คนรับใช้ คนเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบิน น้องร่วมไฟลท์ของเจ๊คนหนึ่ง สมมุติว่าชื่อ “น้องแอนท์” ก็เคยมีประสบการณ์เสิร์ฟอาหารให้สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่ง คุณภรรยานั่งอยู่แถวนอกติดทางเดินซึ่งง่ายต่อการพูดคุยกับเรามากกว่า ส่วนคุณสามีนั่งเก้าอี้ตัวถัดไป แต่เอ๊… ไฉนเวลาน้องแอนท์ถามว่า ชีต้องการอะไร ชีต้องหันไปกระซิบบอกคุณสามีให้บอกเราแทนนะ หะแรกน้องแอนท์ก็นึกเอาว่าเธออาจจะมีปัญหาด้านการพูดหรือเขินอายในการคุยกับคนสวยๆ อย่างเรา น้องแอนท์ก็คอยปรนนิบัติพัดวีเป็นอย่างดีไปตลอดทาง ด้วยหัวใจของสาวงามบริการเด่น แต่ก็ปนด้วยความคลางแคลงสงสัยเล็กน้อย มาได้รับการเฉลยตอนหลังเมื่อเกือบจบไฟลท์ โดยคุณสามีเธอดันบอกว่า “ขอโทษนะครับ ปกติภรรยาผมเขาไม่คุยกับคนรับใช้ที่บ้าน…” ถ้าเป็นน้องมด น้องมดจะรับมือกับประโยคนี้อย่างไร?

สำหรับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ ย่อมมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่าและดีกว่าสในระหว่างบินเราจะมีการประเมินผลการปฎิบัติงานจากซูเปอร์ไวเซอร์หรือหัวหน้างาน ซึ่งจะประเมินผลในทุกๆ ด้าน เช่น การให้บริการ ความตรงต่อเวลา การร่วมมือประสานงานกัน การแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อารมณ์ และทัศนคติ เมื่อทำงานครบในแต่ละช่วงเวชลาที่กำหนดก็ยังมีโอกาสเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งอื่นๆ อีก เช่น เมื่อทำงานครบ 5 ปีก็จะได้พิจารณาเลื่อนเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ เป็นครูฝึก เป็นต้น

ที่มาจากหนังสือ แอร์โฮสเตส ประสบการณ์ตรง

gallary
แอร์โฮสเตส | สอบแอร์ | ติว TOEIC
Copyright © 2012. All Rights Reserved.