รับติว TOEIC เพื่อสอบวัดผลภาษาอังกฤษ รับรองผลโดยสถาบันชั้นนำ Academic Crew

ติว TOEIC กับ สถาบันติวเข้มชั้นนำสอนโดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์การสอนติว TOEIC โดยเฉพาะ เน้นการทำโจทย์ วิเคราะห์ เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ Academic crew ยินดีสนับสนุนในความสำเร็จของทุกๆ ท่าน

รู้จักการสอบ TOEIC

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication จัดทำขึ้นโดย Educational Testion Service (ETS) เช่นเดียวกันกับ TOEFL

TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่มีคะแนนได้หรือตก คะแนนที่ออกมาจะบ่งบอกถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเราเอง แต่ละสายการบินจะมีมาตรฐานระดับคะแนนสอบ TOEIC ไม่เท่ากัน ส่วนมากจะอยู่ที่ 650 คะแนน ใครที่ต้องการสมัครหลายสายการบินก็ควรเตรียมตัวสอบให้พร้อม เพื่อสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ในหลายๆ สายการบิน

ต้องการติว TOEIC เพื่อพิชิตการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication ) รับรองผล 650 คะแนนขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยสอบและผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่ต้องการเพิ่มคะแนนให้สูงตามเกณฑ์, ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ, ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร International Program หรือ ผู้ที่ต้องการเขียน Report/Thesis/Project ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

การสอบ TOEIC จำเป็นมากสำหรับการสมัครงานสายการบิน เป็นแอร์โฮสเตส งานโรงแรมหรือบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การติว TOEIC ก่อนสอบจึงสำคัญมากเพราะใช้วัดความสามารถตั้งแต่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและการใช้ภาษา และอังกฤษเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ เพราะคะแนนสอบ TOEIC เป็นปัจจัยสำคัญในการวัดระดับความสามารถ เพื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ เหมาะสมที่บริษัทจะรับเข้าทำงานหรือไม่

Academic crew รับติว TOEIC เพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้ท่านสอบได้ให้เรียนรู้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน โครงสร้างประโยค พร้อมเจาะลึกแนวทางข้อสอบทั้ง Listening Part และ Reading Part เราได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับข้อสอบล่าสุดทุกๆ ปี โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า 10 ปี คุณวุฒิ ปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมรับประกันผลคะแนนที่ 650 แน่นอน

สถานที่สอบ TOEIC ในเมืองไทยมีอยู่ 2 แห่ง คือ กรุงเทพและเชียงใหม่ สามารถโทรไปจองที่นั่งสอบล่วงหน้าได้

ต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เจ้าหน้าที่จะถามหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) อย่าลืมเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนโทรไป ถ้าจองแล้วไม่ไปสอบ ครั้งต่อไปเขาจะปรับเพิ่มอีก 500 บาท

ค่าใช่จ่ายในการสอบ 1,200 และ 1,500 บาท (ในนามบุคคล) ชำระในวันสอบ ถ้าอยากได้ผลสอบแบบละเอียดมีกราฟด้วยก็จะราคา 1,500 บาท ถ้าเอาคะแนนแบบเป็นตัวเลขธรรมดาก็ 1,200 บาท แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่เปลี่ยนไปนะจ๊ะ

การสอบมีวันละ 2 รอบ มีรอบ 09.00 น. และ 13.00 น. วันจันทร์-เสาร์ ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมงเพื่อลงทะเบียน โดยหลักฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน ไม่ต้องเตรียมเครื่องเขียนอะไรไป เพราะในห้องสอบมีดินสอ ปากกา และยางลบ ให้เราเรียบร้อยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เอาเข้าได้เฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเท่านั้น

ผลสอบจะออกหลังสอบ 1 วันทำการ (ถ้าเราสอบวันนี้ผลสอบจะออกพรุ่งนี้ แต่ถ้าเราสอบวันเสาร์ ผลสอบจะออกวันอังคาร) สามารถไปรับผลสอบได้เองในวันผลออก วันไหนก็ได้ โดยเปิดให้รับตั้งแต่ 10.00-16.30 น. วันจันทร์-เสาร์ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบกับบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย จะให้คนอื่นไปรับให้ก็ได้ แต่ก็ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบกับบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สอบ กับบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ไปรับไปให้ครบทั้ง 3 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ถ้าไม่สะดวกไปรับแจ้งทางศูนย์สอบให้ส่งผลไปทางไปรษณีย์ (EMS) มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50 บาท โดยหลังสอบเสร็จทางศูนย์จะให้เราเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเองและชำระเงินค่าจัดส่ง (ระยะเวลาที่จะได้รับไปรษณีย์ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

บางสายการบินยินดีรับผลคะแนนสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษแบบสากลประเภทอื่นๆ เช่น TOEFL หรือ IELTS โดยทั้ง 2 การสอบอย่างหลังนี้เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการเพื่อไปศึกษาต่อขั้นสูง มากกว่าที่จะวัดผลไปเพื่อการทำงาน จึงมีความพยายามและจุดประสงค์ในการวัดผลค่อนข้างต่างกัน

 ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขากรุงเทพฯ)

อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907

ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 0-2260-7061, 0-2259-3990

โทรสาร 0-2664-3122

ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขาเชียงใหม่)

ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-8208, 0-5330-6600

โทรสาร 0-5324-8208