ต้องการเป็นแอร์โฮสเตส แนะนำเรียนเป็นแอร์ กับสถาบันติวแอร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อมุ่งสู่อาชีพในฝัน

เรียนเป็นแอร์ กับ Academic Crew เราเป็นสถาบันสอนภาษาและฝึกรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อเตรียมตัวสอบแอร์โฮสเตสของสายการบินชั้นนำ

เตรียมความพร้อมสู่อาชีพแอร์โฮสเตส โดยเรียนเป็นแอร์ กับสถาบัน Academic Crew เรามีหลักสูตร Flight Attendant Preparation อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกเนื้อหาที่สำคัญ ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สำคัญที่ผู้เข้าสอบควรรู้

รวมบทเรียนเกี่ยวกับ การเตรียมตัว การเตรียมเอกสารที่จะใช้สำหรับสมัครงาน วิธีการเขียนประวัติส่วนตัว รวมไปถึงการเขียนจดหมายสมัครงานให้ดูน่าสนใจ แนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยว รวมคำถามที่ต้องเจอ และแนวทางการตอบให้ถูกใจกรรมการ จำลองการสัมภาษณ์ พร้อมประเมินผลข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรปรับปรุงแบบรายบุคคล

หลักสูตรเรียนเป็นแอร์ เพิ่มโปรแกรมพิเศษ 3 โปรแกรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม คือโปรแกรม Emergency Training Course, Cabin Service Training Course และ First Aid Training Course เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์และผู้ที่เคยสมัครแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรเรียนเป็นแอร์ สอนรวมถึงหลักการแต่งหน้าในโอกาสต่างๆ รวมถึงการแต่งหน้าไปสมัครงานด้วยตนเอง อีกทั้งยังฝึกปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อให้ดูดี มีสง่า เหมาะสม กับทุกโอกาสและทุกสถานการณ์

ติว TOEIC