เตรียมสอบแอร์ กับสถาบันชั้นนำ Academic crew

สอบแอร์ เพื่อทำงานเป็นแอร์โฮสเตส กับหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบแอร์ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ตรงในการทำงานสายการบิน

Academic Crew เป็นสถาบันฝึกสอนแอร์โฮสเตส เพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการทำงาน พร้อมแนะแนวการสอบเข้าเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินต่างๆ เราขอเสนอหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบแอร์ สำหรับท่านที่สนใจทำงานอาชีพแอร์โฮสเตส หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

กระบวนการที่ต้องผ่านเมื่อต้องการเป็นแอร์โฮสเตส

การสอบแอร์โดยทั่วไปจะต้องสอบ TOEIC (Test of English for International Communication ) และส่วนใหญ่จะใช้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับคะแนน 600 ขึ้นไป สถาบัน Academic crew รับติว TOEIC เพื่อการสอบแอร์ รับประกันจนผ่านทั้งการสอบ TOEIC และการสอบ Interview ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอบบุคคลิกภาพ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

รวมทั้งการให้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ ด้านการบิน

เครื่องบิน ความรู้ทั่วไปในเครื่องบิน และการบริการ การวางบุคลิกภาพ การเดินการยิ้ม ทักษะไหวพริบการตอบคำถาม ฝึกการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การรับมือกับคำถามที่ยาก การแสดงออกเมื่ออยู่ในสถานะการณ์ที่ขับขัน ทั้งแบบ Panel และแบบกลุ่ม Group Interview การแนะนำตัวให้ผ่านในรอบสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหัวใจหลักของการเป็นแอร์ นักเรียนต้องเรียนรู้ก่อนว่าการทำงานจริงคือ อะไร เรามีหน้าที่อะไร เราต้องทำอะไรบ้าง เราสามารถทำงานเช่นนั้นได้หรือไม่ รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การปล้นเครื่องบิน เครื่องบินตกหลุมอากาศ การเจอกับผู้โดยสารที่มีการก่อกวน ผู้โดยสารป่วย สารพัดปัญหาทีเราต้องเจอ ว่าเราสามรถรับมือได้หรือไม่ หรือเราจะปฏิบัติตัวอย่างไร

พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ในวันจริง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ในสายการบินชั้นนำมากแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อใช้แสดงปฏิภาณไหวพริบในการสัมภาษณ์ อำนวยการสอนเพื่อสอบแอร์ โดยอดีตครูผู้ฝึกสอนผู้มากด้วยประสบการณ์ และกรรมการสัมภาษณ์ของสายการบินญี่ปุ่น