ติวนักบิน กับผู้เชี่ยวชาญ รับประกันการสอนแบบมืออาชีพ

รับติวนักบิน กับสถาบันที่เชี่ยวชาญการแบบข้อสอบ หัวใจของการสอบนักบิน คือความถนัด ผู้ที่สอบไม่ผ่านรอบนี้จะไม่มีสิทธิสอบในปีต่อไป (เว้น 3 ปี) เราจึงให้ความสำคัญกับติวนักบิน

สถาบันชั้นนำรับติวนักบิน ติว TOEIC  มุ่งสู่อาชีพนักบิน ปัจจุบันเส้นทางที่มุ่งสู่อาชีพนักบินได้เปิดกว้างขึ้น มีการแข่งขันระหว่างสายการบินค่อนข้างสูง จึงทำให้มาตรฐานการคัดเลือกนักบินสูงขึ้น ประกอบกับมีผู้ที่สนใจในอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก แต่มีจำนวนไม่มากที่สามารถผ่านการคัดเลือก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ ที่สายการบินกำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม การติวนักบิน ก็คล้ายกับ การติวสัมภาษณ์ เพียงแต่เป็นแบบเฉพาะ มากขึ้น

สถาบันเรามีประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนในการติวนักบิน และติวแอร์โฮสเตสเพื่อให้ท่านมีความเข้าใจ และมั่นใจในการสอบสัมภาษณ์  สามารถทำให้ผู้ที่เตรียมความพร้อมกับสถาบันเรา ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนักบินได้เป็นจำนวนมาก

คุณสมบัติหลักๆ ของผู้เรียนติวนักบิน ต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี บุคลิกดี ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. อายุไม่เกิน 38 ปี ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี เรามีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ในการสอน และทำการออกแบบชุดทดสอบให้ผู้เรียนทำการฝึกฝนอย่างถูกต้องและถูกวิธีจึงทำให้ผู้ที่ติวนักบินกับสถาบันเรามีความมั่นใจในการสอบข้อเขียน มากยิ่งขึ้น และ สามารถผ่านการสอบสัมภาษณ์ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่ดี สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเรียนกับเราที่ผ่านมาสอบคัดเลือกเป็นนักบินได้เป็นจำนวนมาก