ติวแอร์โฮสเตสโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า 10 ปี คุณวุฒิ ปริญญาโทและปริญญาเอก

ติวแอร์เพื่อสอบเป็นแอร์โฮสเตสของทุกสายการบินรับประกันจนผ่าน ทั้งการสอบ TOEIC และการสอบ Interview ภาษาไทยและอังกฤษ

ข้อสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสอบสจ๊วตและแอร์โฮสเตส คือคะแนน TOEIC สถาบัน Academic Crew เล็งเห็นถึงหลักในข้อนี้ดีจึงเปิดหลักสูตรสอนรับติวแอร์ สำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าทำงานอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแอร์โฮสเตส

อำนวยการสอนโดยอาจารย์และครูฝึกจากสายการผู้มากด้วยประสบการณ์ตรงในการทำงานสายการบิน รับติวแอร์เพื่อสอบแอร์โฮสเตสรับประกันจนผ่าน ทั้งการสอบ TOEIC และการสอบ Interview ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ให้ความรู้ด้านการบริการ การพัฒนาจิตบริการสำหรับผู้ทำงานบนเครื่องบิน เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็น Service Mind ของผู้ให้บริการพัฒนาบุคลิกภาพในการเดินการยิ้ม เพิ่มทักษะไหวพริบการตอบคำถาม และการแนะนำตัว ฝึกการตอบสัมภาษณ์โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์แบบ ตัวต่อตัว Panel และ Group Interview จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงบนเครื่องบินเพื่อฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อใช้แสดงปฏิภาณไหวพริบในการสัมภาษณ์ รับติวแอร์กับสถาบันเรารับรองไม่ผิดหวัง